Liefde is de Nieuwe Lens

Liefde is de Nieuwe Lens

Door: Owen Waters en Dreama Vance

Mensen stellen zich voor dat ze denken vanuit hun hersenen, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. De hersenen verwerken fysieke informatie en voorzien je van de concepten van tijd en ruimte zodat je kunt functioneren in de verzonnen realiteit die lijkt te bestaan in een wereld buiten jou.

Je geest is echter een niet-fysiek veld van bewustzijn en zit niet vast in je hoofd. Elk van de zeven grote chakra’s, of energiecentra die verbonden zijn met het menselijk lichaam, resoneren met een specifieke frequentieband van bewustzijn. Voor de meeste mensen in de wereld van vandaag zijn de dagelijkse gedachten geconcentreerd rond de zonnevlechtchakra. Met andere woorden, je gedachten komen van en door zo’n frequentiefilter.

Je ontvangt mentale energie van de globale geestesatmosfeer of geestesgordel. Je gedachten en emoties conditioneren deze geestesenergie en je zendt deze automatisch weer uit in de mind belt. Dit kan gebeuren op de frequentie van de zonnevlechtchakra of, in het geval van hoger denken, op de frequentie van de hartchakra.

Aan de onderkant van het denken op zonnevlechtniveau worden kwesties van hiërarchische controle ervaren, terwijl aan de bovenkant de nadruk ligt op intellectuele prestatie. Een eeuw geleden, toen de wereld verschoof van de autoritaire lens van de onderkant van het zonnevlechtchakra naar de intellectuele prestatie van de bovenkant, ontvouwde zich een duidelijk gevoel van zelf-empowerment. Terwijl mensen vroeger het idee van gehoorzaamheid en onvoorwaardelijk geloof in spirituele zaken accepteerden, zijn ze zich nu gaan realiseren dat ze voor zichzelf kunnen denken en dat ze hun eigen realiteit kunnen bepalen en creëren.

De evolutie van je bewustzijn veroorzaakt een expansie van de omvang van je geest. De termen “uitgebreid bewustzijn” of “persoonlijke groei” verwijzen letterlijk naar een uitbreiding van de omvang van je mentale veld.

Met de voortdurende verschuiving naar het Nieuwe Werkelijkheidsdenken verschuift de lens waardoor mensen de wereld zien van de zonnevlecht naar de hartchakra. Hartgecentreerd bewustzijn begint met een bewustzijnsverruiming die de behoeften van anderen omvat en gaat dan over in de eerste fase van spiritueel ontwaken.

Mensen leven in een chakra-gerelateerde bewustzijnsbubbel. Stel je die voor als de helm van een diepzeeduiker of een ruimtepak. Die bel beweegt zich omhoog vanaf het solar plexus niveau en de wereld wordt gezien als een heel andere plek wanneer bekeken vanuit het nieuwe hart-gecentreerde perspectief.

Kijkend door de lens van het hart heeft alles een ander perspectief. In plaats van de opkomende Nieuwe Werkelijkheid te begrijpen vanuit een eenvoudig intellectueel gezichtspunt, schakelt deze lens je hogere gevoelens in en wordt de Nieuwe Werkelijkheid een persoonlijke ervaring en niet slechts een mentaal concept.

Om de veranderingen die ons in de drukke wereld van vandaag worden toegeworpen de baas te worden, moet je de nieuwe lens van de werkelijkheid elke dag opnieuw ervaren. Je hebt een techniek nodig die je bewustzijn kan vergeestelijken, hetzij in een periode van rustige reflectie of, sneller, wanneer je onder druk wordt gezet door omstandigheden.

Je moet je gemakkelijk kunnen herverbinden met de Goddelijke Aanwezigheid binnenin, zodat er een elegante oplossing voor elke uitdaging kan worden gecreëerd. Om dit te bereiken raden we je het duidelijke en beknopte boek Soul Inspiration aan.

Vertaling: wakkeremensen.org