Hoe Het Bewuste Universum Werkt

Hoe Het Bewuste Universum Werkt

Door: Owen Waters – 10 Maart 2024

“Het universum bestaat alleen als je het observeert”, zo luidt de populaire theorie.

Deze theorie is een afstammeling van de kwantumfysica. De theorie stelt dat, omdat de waarnemer de uitkomst van experimenten beïnvloedt, de waarnemer de sleutel is tot de werkelijkheid. De theorie suggereert verder dat het universum alleen bestaat als je ernaar kijkt; daarom moet je het universum creëren vanuit je bewustzijn.

Dit is eigenlijk geen nieuw idee. Het oude Zen-raadsel “Als een boom in een bos valt zonder dat iemand hem hoort, maakt hij dan geluid?” weerspiegelt dezelfde denkstijl. Het suggereert dat er niets gebeurt in het universum zonder dat er een waarnemer aanwezig is.

Deze theorie heeft enige waarde omdat je op het diepste niveau van bewustzijn Oneindig Wezen bent. Op dat diepste niveau ben je datgene wat het hele universum creëert en datgene wat het in beweging houdt. Maar op het alledaagse, menselijke bewustzijnsniveau bestaat het universum en draait het heel gewoon door zonder menselijke tussenkomst, of er nu iemand naar kijkt of niet. De boom maakt geluid als hij valt, of er op dat moment nu wel of geen menselijke waarnemers aanwezig zijn.

Neem bijvoorbeeld de Pleiaden, de sterrenhoop die ook wel de Zeven Zusters wordt genoemd. Vaak kun je op een heldere nacht de Zeven Zusters aan de hemel zien fonkelen, ook al staan ze vijfhonderd lichtjaar van ons vandaan. Door die afstand kijk je eigenlijk waar de Zeven Zusters vijfhonderd jaar geleden waren. Zo lang heeft het lichtbeeld erover gedaan om jouw ogen te bereiken. In feite observeer je de geschiedenis van de nachtelijke hemel, niet de actuele positie van de sterren.

Als je het universum creëert door de waarnemer ervan te zijn, zoals de theorie gaat, dan zou je de Zeven Zussen in hun huidige positie zien en niet in de positie waarin ze vijfhonderd jaar geleden stonden.

Het idee dat we in een bewust universum leven wint al een aantal jaren gestaag terrein. Het bewuste universum is veel meer dan een universum dat simpelweg zelfbewust is. Het weefsel van het universum is bewustzijn. Het universum bestaat volledig uit bewustzijn. De objecten in het universum zijn allemaal gemaakt van bewustzijn. Alles in het universum is gemaakt van aspecten van het oorspronkelijke bewustzijn, waarbij die aspecten met elkaar verweven zijn en in beweging gezet worden.

De stoel waarop je zit lijkt van fysiek materiaal gemaakt te zijn. Hij ziet eruit als een solide object dat ergens buiten jezelf bestaat. Fysieke materie is echter samengesteld uit subatomaire energiedeeltjes, en energie is op zijn beurt samengesteld uit samengeperst bewustzijn. De stoel bestaat dus voor 100% uit bewustzijn. Hij lijkt alleen een afzonderlijk object buiten je te zijn omdat zijn elementen een projectie zijn van het oorspronkelijke scheppersbewustzijn, gevormd door de natuur en vervolgens door het menselijke bewustzijn.

Fysieke objecten hebben hun eigen specifieke locaties in de ruimte. Ruimte is echter slechts een geprojecteerde illusie, een concept vervaardigd door het bewustzijn zodat het Al verdeeld kan worden in een oneindige verscheidenheid van schijnbaar afzonderlijke delen.

Tijd is ook een projectie van bewustzijn. Tijd is een concept waardoor de oneindige delen van het Al de schijn van beweging kunnen opwekken. De onderliggende werkelijkheid is nog steeds het eeuwige Nu en toch maakt tijd verandering, en daarmee een oneindige variëteit aan ervaringen, mogelijk. Elk moment in de tijd heeft zijn eigen kenmerkende trilling die het scheidt van alle andere momenten in de tijd, waardoor het eeuwige Nu een reeks momenten kan presenteren als een tijdlijn waarlangs verandering kan plaatsvinden.

Een alledaagse analogie van geprojecteerde realiteit is een film die geprojecteerd wordt op een scherm. Een video kan een verzameling fotografische stilstaande beelden zijn die worden gepresenteerd met een snelheid van 30 beelden per seconde, net snel genoeg om als voortdurende beweging te lijken.

Je weet dat de film slechts de projectie is van een opgenomen, dramatische scène, maar het is makkelijk om dat te vergeten als je betrokken raakt bij het zich ontvouwende drama. De film lijkt op een levensecht drama zolang het je aandacht opeist.

Tijd en ruimte zijn gemaakt in het bewustzijn van het universum om het toneel te vormen voor het leven zoals wij dat kennen. Omdat het universum voor 100% uit bewustzijn bestaat, bevinden alle dingen zich in het universum en zijn daarom subjectief. Niets is echt “daarbuiten”, ook al lijkt het leven een objectieve ervaring te zijn. De hele fysieke realiteit is een projectie binnen je bewustzijn, niet iets buiten of afgescheiden van jezelf.

Elk object in het universum – een tafel, een stoel, een auto, een huis, wat dan ook – is niet alleen samengesteld uit 100% bewustzijn, het IS ook echt bewust op zijn eigen manier!

Owen Waters

P.S. Je kunt je eigen pad door het leven bekrachtigen met verhelderende inzichten, zoals de vele in onze collectie boeken.

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org