Hoe De Tijd Verandert

door: Owen Waters – 21 Januari 2024

Een deel van De Verschuiving naar de Nieuwe Werkelijkheid heeft te maken met een verandering in onze ervaring van het verstrijken van de tijd. Mensen zeggen vaak dat de tijd tegenwoordig veel sneller voorbij lijkt te gaan dan 10 of 20 jaar geleden. Dat is niet omdat we ouder worden, maar omdat onze ervaring van tijd verandert.

Dit gebeurt omdat de frequentie van het menselijk bewustzijn stijgt, waardoor de ervaring van het verstrijken van de tijd versneld is. De snelheid van de baan van de planeten is nog steeds hetzelfde, de snelheid van het licht is nog steeds hetzelfde en alles in de buitenwereld is nog steeds hetzelfde, maar onze ervaring is veranderd.

Belevingstijd is de ervaring van tijd, zoals in “de tijd vliegt” of “de tijd sleept”. Het is subjectief, in tegenstelling tot de objectieve tijd van de buitenwereld.

Onze interne ervaring van het verstrijken van de tijd kan aanzienlijk variëren. Als iemand bijvoorbeeld niet gelukkig is in zijn werk, lijkt de tijdklok aan de muur eeuwig door te draaien en lijkt het einde van de werkdag een eeuwigheid op zich te laten wachten. Aan de andere kant, als iemand blij en enthousiast is over wat hij doet, trilt zijn bewustzijn op een hogere frequentie en voor hem vliegt de tijd voorbij in een snel tempo.

Zoals ze zeggen: “De tijd vliegt als je plezier hebt”.

Energetisch gezien is het verschil dat vreugde uitgedrukt wordt door een hoger, hart-gecentreerd bewustzijn, terwijl verveling je diep in de lagere frequentie van het zonnevlecht centrum van bewustzijn brengt.

Wanneer je je verveelt, verloopt je perceptie van tijd traag omdat je bewustzijn op een tragere frequentie vibreert. Wanneer je vervuld bent van vreugde en bezig bent met favoriete activiteiten met mensen van wie je houdt, trilt je bewustzijn op een hogere frequentie en verloopt je tijdsperceptie sneller.

Het principe dat hier aan het werk is, is dat de perceptie van ervaringstijd varieert met de frequentie van het bewustzijn. Bij hogere frequenties verloopt de ervaringstijd sneller.

Waarom het verschil van belang is

De verschuiving van het bewustzijn van de Oude Werkelijkheid naar het bewustzijn van de Nieuwe Werkelijkheid, hartgericht bewustzijn, omvat een verschuiving in onze perceptie van tijd. Hartgericht bewustzijn brengt een toenemende mate van vrijheid van objectieve tijd met zich mee. Het maakt de ervaringen in het leven belangrijker voor je bewustzijn dan het verstrijken van de tijd. Het leven wordt een aaneenschakeling van ervaringen die lijken uit te breiden en in te krimpen met de tijd die ze nodig hebben om zich voor te doen. Het objectieve tijdscontinuüm is hetzelfde, maar de perceptie van de ervaring is anders.

De sleutel om dit te begrijpen is dat, omdat het leven in de objectieve wereld een projectie is van de grotere realiteit die in je bestaat, een verschuiving naar hoger bewustzijn je dichter bij de realiteit binnenin brengt. Op dat moment verliest objectieve tijd een deel van zijn belang en wordt de innerlijke ervaring van tijd belangrijker.

Hoe timing in de toekomst zal veranderen

Naarmate de bewustzijnsfrequentie van mensen stijgt door het bewustzijn van de vierde dichtheid, zullen ze meer afgestemd raken op de synchroniciteit die geboden wordt door een ervaringsgerichte benadering van tijd. Hoe meer mensen mentaal afgestemd raken op anderen, hoe meer ze synchroniciteit in hun leven manifesteren.

Uiteindelijk, wanneer ervaringsgerichte tijd meer aandacht krijgt dan objectieve tijd, zullen mensen afspreken om elkaar te ontmoeten, niet door afspraken te maken in hun agenda, maar doordat ze allebei weten wanneer de tijd rijp is voor zo’n ontmoeting.

Op het werk zal de afgestemde persoon vanuit zijn door de ziel gevoede intuïtie weten welke taak voor hem op dat moment het belangrijkst is om aan te pakken en dit zal leiden tot nog meer synchroniciteit met de geest van andere, intuïtief gedreven mensen.

De reden waarom intuïtie werkt

De intuïtieve geest voelt de realiteit van alle situaties op manieren die de objectieve geest van de fysieke zintuigen niet kan. Wanneer een situatie tot bloei komt, waarin ze het best kan worden aangepakt voor het meeste effect, heeft de intuïtieve geest dat perfecte gevoel voor timing en kan ze alle betrokkenen helpen om met de situatie om te gaan.

In het hartgecentreerde bewustzijn van de vierde dichtheid, omdat er meer aandacht wordt besteed aan de innerlijke realiteit dan aan de uiterlijke wereld van uurwerken, wordt het leven vloeiender en minder rigide, gebaseerd op een intuïtief gevoel voor welke actie op welk moment dan ook juist is. Timing wordt alles, maar op een manier die de objectieve, fysieke geest onmogelijk kan bevatten.

Intuïtie voedt synchroniciteit, dus de ervaring van tijd, met zijn expansies en contracties, wordt belangrijker dan het vaste tempo van de objectieve tijd van de buitenwereld.

Hoger bewustzijn voegt meer vermogens toe aan de vermogens die we al ontwikkeld hebben. Intuïtieve waarneming die leidt tot perfecte synchroniciteit is een perfect voorbeeld van de groei die ons te wachten staat als we in de Nieuwe Realiteit stappen.

Voor meer inzichten in het bewustzijn van de Nieuwe Werkelijkheid, zie het boek van Owen Waters, Liefde, Licht, Lachen: De Nieuwe Spiritualiteit.

Owen Waters

Vertaling: wakkeremensen.org