Het God veld

Het God veld

Door: Owen Waters – 3 December 2023

Reinheid kan naast godsvrucht zijn, maar nieuwsgierigheid brengt je nog dichterbij. We waren begiftigd met het gevoel van nieuwsgierigheid van onze Schepper en dat is wat ons de wens schenkt om de aard van de werkelijkheid te begrijpen.

In dit artikel zul je zien dat een top-down, op de maker gebaseerde filosofie kan antwoorden geven op de mysteries die vandaag de dag de materialistische wetenschap ontgaan. De belangrijkste vraag die men moet stellen om de mysteries van het universum te ontrafelen, is om eerst te zeggen: “Hoe heeft De Schepper dat gedaan?”

Door te kijken naar creatie van boven naar beneden, zal dit artikel zelfs het antwoord geven op twee van de meest irritante mysteries in de wetenschap van de natuurkunde vandaag: hoe wordt licht overgedragen en wat is de aard van de zwaartekracht?

Creatie werd bereikt door het oorspronkelijke bewustzijn te scheiden in twee verschillende aspecten – puur denken en pure liefde en ze vervolgens in complementaire beweging te zetten. Het is het pure liefdesaspect dat in dit fysieke rijk wordt gecomprimeerd als het veld dat de stof van de ruimte vormt.

Tot een eeuw geleden werd het idee van een alles doordringend veld algemeen aanvaard door de wetenschap. Het werd beschouwd als een lichtdragend medium en werd de Aether genoemd, tot het moment dat het werd verlaten vanwege een verkeerd begrepen experiment.

Overweeg dit: gezond verstand zegt dat licht moet worden gedragen door een soort medium. Geluidsgolven worden tenslotte door de lucht gedragen en watergolven worden door waterlichamen gedragen. Er is altijd een medium dat elk type energiegolf draagt. Lichtgolven zijn trillingen in een soort medium, dus wat zwaait? Momenteel kan de wetenschap die vraag niet beantwoorden op welke manier dan ook dat gezond verstand voldoet.

Het Michelson-Morley-experiment van 1887 was het keerpunt in wetenschappelijke mening over de Aether. Dit experiment ging ervan uit dat, als de aarde door een zonnestelsel gevuld met een statisch ether -veld beweegt, de snelheid van de orbitale reizen van de aarde de snelheid van het licht op de aarde moet beïnvloeden. Als je een straal in de richting van orbitale reizen schijnt, moet deze een andere snelheid hebben in vergelijking met een balk die zijwaarts scheen naar de richting van de reis, omdat de ene straal enig baat heeft van de snelheid van de aarde, terwijl de andere dat niet doet. Omdat er geen verschil werd gedetecteerd, werd aangenomen dat er geen Aether -veld bestaat.

De fatale fout in het experiment is dat het de veronderstelling maakt dat de aarde door een statisch ether -veld in de ruimte beweegt, maar wat als een enorm fysiek lichaam als de aarde zijn eigen ether -veld ermee draagt? Het is niet moeilijk om je een etherische aura rond het lichaam van de aarde voor te stellen, net als de aura die rond je lichaam bestaat. Als je dit experiment in een etherisch veld bedient dat met de aarde reist, dan zal elke beweging door de ether niet duidelijk zijn omdat het veld met jou reist.

Tegenwoordig postuleert de wetenschap het Aether -concept dat de ruimte gevuld is met een vacuüm. Per definitie is een vacuüm niets, dus het kan geen medium zijn voor de verspreiding van iets, zodat dat idee niets doet om het gapende gat te vullen dat is verschenen in de wetenschap van de fysica.

De momenteel modieuze theorie van relativiteitstheorie beweert dat zijn mysterieuze vergelijkingen geen medium vereisen voor de verspreiding van licht. In plaats daarvan introduceert het het idee van ruimtetijd als een stof van de ruimte, welke ruimtetijd moet zijn. Vanuit gezond verstandsperspectief is het ongeveer net zo logisch als zeggen: “Ik zal zeker een doos tijd inpakken om te hebben met mijn lunch!”

Ondertussen is Gods grote hint over de exacte aard van het Aether -veld al ruim een eeuw in het uitzicht. In 1862 ontdekte Maxwell dat licht elektromagnetisch van aard is. Sindsdien hebben we ontdekt dat elektronen en fotonen van licht opmerkelijk uitwisselbaar zijn. Dus, als lichtgolven elektrisch-achtige golven zijn die door de ruimte reizen, dan komt het magnetische deel van een elektromagnetische golf? Het is duidelijk dat het de magnetische aard van de ether – de stof van de ruimte – is die de complementaire magnetische golven biedt die elektromagnetische lichtgolven vormen.

Een woord van voorzichtigheid hier: het woord Aether, of zijn moderne spelling ether, veroorzaakt veel verwarring omdat het heel erg klinkt als de term etherische energie, wat een heel andere energie is. Etherische of vitale levensenergie is de levengevende energie die wordt gebruikt bij het genezende werk en Qigong.

Wat kunnen we doen om onderscheid te maken tussen de ether als het weefsel van ruimte en etherische energie als de vitale levensenergie die door genezers wordt gebruikt? Breng God in beeld!

De beste naam voor het alles-doordringende veld van goddelijke liefdesenergie die ons universum vult, is natuurlijk het God Veld!

Hier is mijn definitie van de fysieke uitdrukking van het God -veld, voorheen bekend als de Aether:

Het God -veld is de stof van de ruimte. Het is een subtiele, vloeiende, magnetische energie die alle ruimte vult. Het wordt geïntensiveerd binnen en rond materie, waar de aantrekkelijke aard ervan de zwaartekracht veroorzaakt.

Dit en andere mysteries van het leven worden verder uitgelegd in de ontbrekende handleiding voor het leven in deze wereld, spirituele metafysica door Owen Waters.

Owen Waters

Vertaling: wakkeremensen.org

♥ ♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien