De Oogst Der Zielen

De Oogst Der Zielen

Door: Owen Waters – 19 November 2023

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel incarnaties een volledige menselijke ervaring hier op Aarde vormen? Voor velen komt het antwoord als een schok.

Hoe ouder je wordt in dit leven, hoe dichter je komt bij het beheersen van de belangrijkste lessen van dit specifieke leven. Dit zijn lessen die je op zielsniveau hebt gepland voordat je geboren werd. Als je terugkijkt op je leven, lijkt het soms alsof het allemaal in een flits voorbij is gegaan.

Het lijkt alsof het gisteren was dat je nog jong genoeg was om het gevoel te hebben dat je veel over het leven wist. Nu je ouder bent en veel meer hebt geleerd, wordt het duidelijk dat er veel meer is in het menselijk leven dan iemand kan leren of ervaren in één korte incarnatie.

Om een brede ervaring op te doen van alle variëteiten van het menselijk leven met zijn triomfen en mislukkingen is veel meer nodig dan één leven. Gewoonlijk zijn er voor een jonge ziel 288 incarnaties nodig om een volledig overzicht te krijgen van de menselijke ervaring op Aarde.

Ja, dat is een schok. Hier zijn we dan, levend in een cultuur die, voor het grootste deel, gelooft dat dit ene leven alles is wat er is. Ondertussen is de werkelijke situatie dat we al vaker rond het wiel van reïncarnatie hebben gedraaid dan we ons kunnen herinneren.

Dit is waarom er maar liefst 288 levens zijn in een complete set van menselijke ervaringen op Aarde. Er zijn twaalf astrologische tekens en twaalf stadia van reïncarnatorische levenservaring. Deze ervaringsfasen variëren helemaal van ‘Onervaren Mens’ tot ‘Meesterschap over de Menselijke Ervaring’. Tot zover vereist die hoeveelheid variatie 12 maal 12, of 144, levens. Dan is er nog de noodzaak om zowel de yin als de yang versie van alles te ervaren, wat gewoonlijk bereikt wordt door de keuze te maken om ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk te zijn voor elke incarnatie. Als je 144 maal 2 vermenigvuldigt, is dat 288.

Vroeg of laat wordt de jonge en onervaren ziel, in menselijke termen, een ‘oude ziel’. Dan beginnen ze de losse eindjes aan elkaar te knopen in hun eigen ervaringsgeschiedenis als voorbereiding op het afstuderen naar de volgende ervaringsfase in de lange en fascinerende reis terug naar de uiteindelijke bron waar we allemaal vandaan komen.

Vandaag is de wereld een tijd binnengegaan die bekend staat als de Oogst der Zielen. Mensen zullen binnenkort kiezen om ofwel vooruit te gaan naar een Nieuwe Realiteit van hoger bewustzijn of om nog een cyclus van maximaal 288 incarnaties te herhalen in een omgeving die lijkt op de huidige fysieke 3D-wereld. Een dergelijke keuze zal hen leiden naar een incarnatie op een 3D planeet elders in het universum aangezien de planeet Aarde op het punt staat een 4D fysieke wereld te worden.

Er is een Goddelijk Plan voor de evolutie van de mensheid en het beïnvloedt ieder van ons in zowel het fysieke als het spirituele rijk. Tijdens de Oogst der Zielen zullen degenen die hun noodzakelijke lessen hebben geleerd tijdens hun 3D menselijke ervaringen deze gelegenheid aangrijpen om naar het volgende niveau van menselijk bestaan te gaan. In het geval van lichtwerkers zullen zij, wanneer zij overgaan en terugkeren naar hun zielengroepen, hun levenservaringen hervatten in hun vroegere omgevingen in het hogere 4D en 5D.

Net als de rest van de mensheid in de fysieke wereld van vandaag, lijden lichtwerkers aan de beperking van spiritueel geheugenverlies. We herinneren ons meestal niet dat we van hogere niveaus van menselijk bestaan kwamen om ons bij de mensheid op Aarde te voegen en te helpen de weegschaal te doen doorslaan ten gunste van hun ascentie naar een hoger niveau. We delen echter allemaal een knagend gevoel dat we een missie in het leven hebben. Dat knagende gevoel wordt nu vervangen door het besef dat de tijd voor die missie nu is.

Dit is de tijd waarin we anderen moeten helpen te ontwaken voor hun hogere mogelijkheden, om hen begeleiding en heling te geven waar nodig. Dit is de tijd waarin we elke hekkensluiter kunnen helpen door hen een stevige duw in de rug te geven om over te stappen naar de betere keuze in de Oogst der Zielen. Het is tijd voor ons om mensen te helpen wakker te worden en zich te herinneren wat ze kunnen worden.

De tijd van afstuderen is aangebroken!

Owen Waters

Vertaling: Reinier