De Nieuwe Kijk Op God

De Nieuwe Kijk Op God

door Owen Waters – 18 Juli 2021

Toen ik een kind was in de zondagsschool, werd mij geleerd om God te zien als iemand die zeer persoonlijk was. We kregen een beeld van een mensachtige God die persoonlijk over ieder van ons waakte.

Dat was lang voordat de Hubble Space Telescope ons begon te laten zien hoe ongelooflijk groot het heelal is. In de decennia daarna is onze waardering voor de omvang van het heelal enorm toegenomen. Op dezelfde manier is onze kijk op de omvang van God enorm toegenomen.

Vandaag beseffen we dat God, als alomtegenwoordig wezen, minstens zo groot moet zijn als het hele universum. Volgens de huidige schattingen bevat het universum meer dan honderd miljard melkwegstelsels, die elk een geschatte tweehonderd miljard zonnen bevatten. Dat betekent dat er ontelbare triljoenen planeten zijn, elk gevuld met de allesdoordringende aanwezigheid van datgene dat hen geschapen heeft. Dit brengt ons tot het heersende geestelijke dilemma van vandaag.

Met Gods aanwezigheid die zo ver uireikte, hoe kan er dan enige schijn zijn van de persoonlijke aandacht die wij leerden te verwachten van een vaderlijk Godsbeeld? Vandaag vraag je je af of God (a) persoonlijk is, of (b) zo groot in schaal dat hij oneindig onpersoonlijk is. Zeker, het ene idee zou het andere uitsluiten.

Of zou het? Een paradox is iets dat tegengestelde beweringen bevat en toch allebei waar zijn. Het geheim van het oplossen van paradoxen is het woord ‘en’ te gebruiken in plaats van ‘of’. De vraag is niet of God oneindig groot of persoonlijk is. De vraag wordt: hoe kan God oneindig groot en toch persoonlijk zijn?

Het antwoord ligt in de Paradox van het Oneindige Wezen. De term Oneindig Wezen wordt hier gebruikt als het ultieme concept van God. Het woord Oneindig, als in alomtegenwoordig. Het woord Zijn, als in alwetend bewustzijn. Oneindig Wezen is het volmaakte, onveranderlijke bewustzijn achter de hele Schepping.

Omdat Oneindig Wezen bewustzijn is, en niets anders dan bewustzijn, is het gepast om hier op te merken dat niets in de Schepping iets anders is dan bewustzijn in de een of andere vorm. Energie is gewoon een samengeperste vorm van bewustzijn dat in beweging wordt gezet. Materie is energie. Daarom is materie een vorm van bewustzijn. Het kan niet anders, want bewustzijn is het enige gereedschap waarmee het Oneindige Wezen moet werken. Wij zijn een droom in de geest van de Schepper. Het universum werd geschapen in het bewustzijn van het Oneindige Wezen.

Ik herinner me dat mij in een natuurkundeles op school werd verteld dat de ruimte oneindig groot moest zijn, omdat er niets voorbij het einde van de ruimte kon zijn; daarom moest het eeuwig doorgaan. Het klonk toen niet goed, en nu weet ik waarom. De ruimte is in feite eindig, omdat zij geschapen werd binnen het Oneindige Wezen. Het geschapene moet kleiner zijn dan zijn schepper in grootte, daarom moet de ruimte kleiner zijn dan oneindig in grootte. Buiten het omhulsel van de ruimte ligt datgene wat haar geschapen heeft.

Om het universum te scheppen, verdeelde het Oneindige Wezen de ‘wateren’ – zijn bewustzijn – in twee aspecten: Schepper en Behouder. In het Westen zijn we gewend aan de Schepper te denken als God de Vader, terwijl het Behoudende aspect de Heilige Geest wordt genoemd. In het Oosten zijn de namen anders, maar de principes zijn precies hetzelfde. De Hindoeïstische naam voor het scheppende aspect is bijvoorbeeld Brahma, terwijl Vishnu het aspect vertegenwoordigt dat het universum in stand houdt en onderhoudt. Verhalen over de schepping van over de hele wereld hebben als rode draad dat twee complementaire aspecten samenkomen om licht te laten ontstaan.

De twee aspecten van Schepper en Behouder werden in een complementaire beweging gezet om het universum te manifesteren. Door de interactie van deze twee aspecten van het oorspronkelijke bewustzijn werd het universum gevormd en daarmee ook de mogelijkheid voor het Oneindige Wezen om zichzelf vanuit een oneindig aantal gezichtspunten te bekijken.

Het menselijk ras vertegenwoordigt vandaag ongeveer zeven miljard verschillende zienswijzen op de ene Bron. Volgens de regels van het menselijk avontuur, zijn we geboren met spiritueel geheugenverlies. We zijn onze innerlijke verbinding vergeten. De uitdaging van het spel is om te ontdekken en ons bewust opnieuw te verbinden met datgene waarmee we in werkelijkheid altijd al verbonden zijn geweest. Zelfbewustzijn en vrije wil maken deel uit van de regels van het spel. De illusie van afgescheidenheid van elkaar wordt gecreëerd door een intense focus op het leven in een uiterlijke, fysieke wereld, zoals gezien door de vijf zintuigen. Mensen zijn vrij om ervoor te kiezen met andere mensen om te gaan op de manier die zij het beste achten.

Mensen kunnen er zelfs voor kiezen te geloven dat zij gescheiden zijn van die ultieme Bron waarmee zij verbonden zijn. Atheïsme is dus niet een gebrek aan geloof. Het is een geloof in iets dat niet zo is. Als je een ingebouwde verbinding met God hebt, maar gelooft dat dat niet zo is, dan geef je uiting aan een geloof, niet aan een gebrek daaraan.

Mystici en meesters spreken over het ervaren van een gevoel van eenheid met het oneindige terwijl ze in diepe meditatie zijn. Zij die nog dieper in de sferen van bewustzijn kunnen gaan, melden dat er meer aan de hand is dan alleen een gevoel van eenheid. Diep van binnen, ben je niet zozeer een individu die als één is met het Oneindige Wezen. Je bent Oneindig Wezen!

Je bent Oneindig Wezen, zichzelf observerend door het ene gezichtspunt dat jij bent. Je bent geen deel van het oneindige Wezen. Je bent Oneindig Wezen, handelend vanuit één specifiek gezichtspunt. Evenzo is elk voelend wezen ook Oneindig Wezen, dat naar zichzelf kijkt vanuit zijn eigen unieke gezichtspunt.

De oplossing voor de Paradox van het Oneindige Wezen is dat, terwijl wij een deel zijn van een immens universum van bijna onbeperkte proporties, wij ook het Oneindige Wezen zelf zijn. Terwijl je het leven ervaart door je ogen en oren en zintuigen, ben je Oneindig Wezen, handelend vanuit nog een ander gezichtspunt van de oneindige verscheidenheid van het leven. Elke vezel van je lichaam is Oneindig Wezen, elke droom die je manifesteert is Oneindig Wezen in actie, elke traan van vreugde die je vergiet in de fijnere ervaringen van het leven is een traan vergoten door Oneindig Wezen in zijn vorm als jij.

Je kunt dichter bij God zijn dan ooit tevoren wanneer je beseft dat elk deel van je lichaam, geest en ziel God is. Zelfs in deze vreemde wereld waar we gescheiden lijken te zijn van alle anderen, is het bewuste bewustzijn van de aanwezigheid van God slechts een gedachte verwijderd.

Owen Waters

*Owen Waters is de auteur van Freedom of the Spirit: Vier Krachtige Stappen naar Spirituele Vrijheid.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org