De Eerste Indrukken zijn Intuïtief


De Eerste Indrukken zijn Intuïtief

Door: Owen Waters – 23 Januari 2022

Telkens wanneer je stevig in je hartgerichte bewustzijn stapt, wordt je bewustzijn onmiddellijk meer verbonden met je innerlijke bron van intuïtie. Door intuïtie word je je bewust van informatie over mensen, plaatsen en gebeurtenissen die voortkomen uit de essentie van die mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Deze informatie wordt niet via de uitwendige zintuigen geleverd, hoewel ze zich binnenin je kunnen ontvouwen op hetzelfde moment dat je zintuiglijke informatie ontvangt.

Terwijl visuele informatie alleen betrekking heeft op het gezichtszintuig, omvat intuïtieve informatie veel meer. Het omvat alle zintuiglijke informatie – zicht, gehoor, tast, reuk en smaak – en daarnaast de gedachten, gevoelens en herinneringen die relevant zijn voor de situatie.

Eerste indrukken zijn meer dan alleen visueel. Ze zijn ook intuïtief. Wanneer je op het punt staat iemand voor het eerst te ontmoeten en je nadert hem, zul je een visuele indruk ontvangen en jouw bewustzijn zal ook indrukken ontvangen over de aard van zijn bewustzijn, zoals zijn ware emotionele toestand. Die intuïtieve informatiestroom zal naast de visuele stroom in jouw bewustzijn komen en, als je je ervan bewust bent dat die bestaat, kun je de intuïtieve informatie toevoegen aan jouw bewuste indruk van de persoon.

Iedereen ontvangt deze intuïtieve informatiestroom onbewust, maar, om het in je bewuste geest te laten aankomen, moet je:

1) Bewust zijn dat het bestaat.

2) Open staan om het te ontvangen.

Hoe meer je oefent om open te staan voor intuïtieve informatie, hoe meer dit zich zal ontwikkelen.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun mentale en emotionele transmissies. In een menigte van mensen tellen deze transmissies bij elkaar op en is er evenveel mentale ruis als fysieke ruis. Naarmate je meer afgestemd raakt op je innerlijke zintuigen, zul je merken dat het soms beter is om je intuïtieve informatie een tijdje niet te gebruiken, gewoon om jezelf wat rust te gunnen van het volume van het mentale lawaai.

’s Nachts, wanneer je buiten je lichaam in de geestenrijken reist, is de communicatie anders dan wanneer je wakker bent in je fysieke lichaam. De natuurlijke methode van communicatie in je spirit lichaam is om informatie uit te wisselen met anderen via gedachten. In de geestenwereld weten mensen van nature wanneer ze zich moeten openstellen voor een communicatie en wanneer ze hun gedachtetransmissies weer moeten sluiten. Daar voel je aan wanneer iemand zich voor je ‘opent’ en een mentale groet zendt, of wanneer hij ‘gesloten’ is en geen communicatie aanbiedt.

In het dagelijks leven zijn eerste indrukken zowel intuïtief als visueel. Het ontvangen van zulke informatie gaat automatisch, maar het bewuste verstand mist deze informatietoevoer wanneer het volledig op de uiterlijke wereld is gericht.

Wees je meer bewust van je eigen intuïtieve informatie. Sta er voor open. Dan zal die samen met de visuele informatie die je bewuste geest ontvangt, rechtstreeks naar je bewuste geest stromen.

Owen Waters

Owen Waters is de auteur van Love, Light, Laughter: The New Spirituality.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org