De drie dimensies van tijd

De drie dimensies van tijd

Door: Owen Waters – 24 September 2023

Als ik maar tijd had.’ Dat dacht de Schepper toen hij nadacht over de ontwerpfase van de Schepping.

Er is tijd nodig zodat ervaring kan worden opgedaan met gemaakte keuzes en veranderingen in een passend leertempo.

In het Grote Hier en Nu, dat de onderliggende realiteit is van het Oneindige Zijn, bestaat tijd niet zoals wij die kennen. Elke verandering heeft onmiddellijk effect. Om te kunnen genieten van het avontuur van onderdompeling in een fysiek universum, hadden het Oneindige Wezen en zijn Schepper-aspect daarom de dimensionale eigenschap nodig die we Tijd noemen.

Het populaire concept van dimensies vandaag de dag is dat we in een vierdimensionale wereld leven – drie dimensies van ruimte en één van tijd. De Wet van de Schepping wijst echter op een andere realiteit. Zoals je misschien uit eerdere artikelen weet, bestaat de Wet van de Schepping uit drie componenten en heeft ze de neiging zichzelf te repliceren.

Er is één Schepper, die werkt via de drie aspecten of creatieve principes: Gedachte, Gevoel en Beweging. De negendimensionale eigenschappen van materie worden door elk van deze aspecten gecreëerd, waardoor er drie varianten van zichzelf ontstaan. Driemaal drie varianten betekent dat er in totaal negendimensionale eigenschappen van materie zijn.

Tijd is een van de negendimensionale eigenschappen van fysieke materie. Een andere is de ruimte. Vanwege de neiging van de Wet van de Schepping om zichzelf te repliceren, zijn er bovendien drie varianten of richtingen van de Ruimte – gewoonlijk uitgedrukt als lengte, breedte en hoogte.

Nu… begrijp dit… naast drie varianten van Ruimte, zijn er ook drie varianten van Tijd!

Normaal gesproken denken we aan de standaard tik-tak-versie genaamd Linear Time. Net als een klok aan de muur verstrijkt de lineaire tijd met een vaste snelheid, ongeacht wat je ook doet om jouw perceptie van hoe langzaam of snel het voorbij gaat te veranderen.

Variatie Twee van Tijd wordt Ervaringsgerichte Tijd genoemd. In het dagelijks leven merk je dat de tijd in jouw beleving snel of langzaam voorbij kan gaan. Ervaringstijd heeft meer te maken met innerlijk bewustzijn en gevoelens dan met de buitenwereld, dus de betekenis ervan voor jou neemt toe naarmate je bewustzijnsfrequentie stijgt.

De geestenwereld van het hiernamaals is bijvoorbeeld een subtiele, hogere frequentieversie van fysieke ervaring. In het hiernamaals speelt ervaringsgerichte tijd een veel grotere rol dan lineaire tijd.

Variatie Drie van Tijd is iets dat een rol gaat spelen als je meer afgestemd raakt op het bewustzijnsniveau van je ziel. Variatie Drie produceert Tijdlijnen. Dit zijn alternatieve realiteiten die potentieel van belang zijn voor je ziel. Elke belangrijke verandering in je primaire focus, zoals een ervaring van spiritueel ontwaken, zal je naar een geschiktere tijdlijn brengen. De verschuiving zal duidelijk zijn voor je zielsniveau van bewustzijn, maar je fysieke brein is alleen ontworpen om je bewust te zijn van je huidige tijdlijn. Voor je fysieke brein zal de enige verandering zijn dat het leven op de een of andere manier beter is dan vroeger.

Het grote wonder van de dimensie Tijd is niet dat deze meerdere tijdlijnversies kan hebben of dat deze kan uitzetten of inkrimpen om bij jouw bewustzijn te passen, maar dat Lineaire Tijd de illusie van langzame verandering kan voortbrengen terwijl het enige dat werkelijk bestaat het Grote Hier en Nu.

Denk er eens over na, in een realiteit waar alle dingen hier zijn en alles nu is, hoe heeft de Schepper de illusie van tijd gecreëerd, zodat we ons leven van ervaringen in een passend tempo konden uitspelen?

De beste analogie is die van een film. De originele films bestonden uit een reeks foto’s die op een scherm werden geprojecteerd met doorgaans 24 frames per seconde. Hoewel elk frame slechts een statisch beeld bevat, wordt de illusie van beweging bereikt doordat opeenvolgende frames snel genoeg worden geprojecteerd zodat het menselijk brein de veranderingen als vloeiende actie kan waarnemen. Veranderingen door de tijd heen worden gecreëerd uit een verzameling statische beelden, en dat is dezelfde manier waarop de Schepper de Tijd creëerde.

Het heelal flitst miljarden keren per seconde aan en uit. Het wordt opnieuw gecreëerd in elk van die snel verschijnende, stilstaande actieframes. Elk frame is een ander gezichtspunt van het Grote Hier en Nu. Het fysieke brein is betrokken bij de timing van dat universele filmprojectormechanisme. Het enige wat we zien is voortdurende verandering, ook al bestaat zo’n verandering uit veel stilstaande, statische frames.

Als het raamwerk voor Tijd aanwezig is, is het mogelijk dat menselijke beslissingen worden genomen en dat daaropvolgende veranderingen zich ontvouwen met een snelheid die leren en reflecteren mogelijk maakt. En dat werd bereikt ook al zijn alle veranderingen in werkelijkheid slechts een verzameling verschillende gezichtspunten van het Grote Hier en Nu.

Is het universum niet een prachtige schepping?

PS Ruimte en Tijd zijn slechts twee van de negen fysieke dimensies. Om de andere dimensies in detail te bestuderen, verwijzen wij je naar mijn boek, Spiritual Metaphysics: Answers to the Great Mysteries of Life.

Owen Waters

Vertaling: wakkeremensen.org