Op deze dag van je leven, ……

Vrijdag 4 december 2020 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet… 

…dat net wanneer het lijkt alsof het leven uit elkaar valt,
het misschien voor het eerst samenvalt. 
Ik heb geleerd om het proces van het leven te vertrouwen, 
en niet zo zeer de uitkomst. 
Bestemmingen hebben lang niet zo veel waarde als reizen. 
Dus misschien moet je de dingen uit elkaar laten vallen 
als dat is wat er gebeurt. 
Hou je niet zo hardnekkig vast. 
Het aardige van dingen die uit elkaar vallen is 
dat je alleen de stukken kunt oprapen die je wilt… 
…en je weet precies waarom ik je dit vandaag heb verteld… 
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com
Vertaald: Martien