Op deze dag van je leven

Woensdag 27 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 …dat er geen vrede in deze wereld kan komen totdat je ervan
overtuigd bent dat geweld het nooit zal voortbrengen.
Pijn geneest geen pijn.
Geweld zal geen einde maken aan het geweld.
Help de wereld om dit te begrijpen door anders te reageren,
 reageren op een nieuwe manier, wanneer boosheid
en een behoefte om jouw pijn te doen jouw kant op wordt gestuurd.
Je hebt zo’n mogelijkheid in jouw leven.
En waarschijnlijk, meer dan eens.
Mis de kans niet om nederig een boodschap van liefde te sturen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien