Op deze dag van je leven

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet… 

…dat dit niet het einde is, maar het begin. Alle beëindigingen 
beginnen met iets beters. Het is onvermijdelijk. 
Hier is Gods belofte: het leven gaat verder, het gaat nooit achteruit. 
Het leven gaat vooruit, het gaat nooit achteruit. 
Zelfs de dood eindigt niet alles, 
dus hoeveel kan deze specifieke gebeurtenis er toe doen? 
Het is waar. 
Als de ene deur sluit, gaat er een andere open. 
De beweging van het leven is altijd opwaarts. 
Zes maanden vanaf Vandaag zul je dit weten. 
Voor nu, vertrouw het. 
Denk je dat God niet weet wat Zij doet? 
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com
Vertaald: Martien