Op deze dag van je leven

Woensdag 17 juli 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat als je een brutale vraag stelt, je op
weg bent naar een toepasselijk antwoord.
Jacob Bronowski zei dat, en hij had gelijk.
Daarom, nooit bang zijn om de vraag te stellen waarvan lijkt
dat die niet van belang zou zijn.
Vooral als het te maken heeft met religie of God.
Gesprekken met God zegt: “De vraag! De vraag!
Leeft altijd binnenin de vraag!” 
Het is wanneer je denkt dat je alle antwoorden hebt dat de groei stopt,
d e groei stopt, en jouw arrogantie begint.
Welke vraag wens je vandaag nederig te stellen?
 
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien