Op deze dag van je leven

Woensdag 16 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat de cycli van het leven eindeloos zijn – en jou altijd dienen,
omdat het leven een proces is dat het Leven Zelf Dient.
Wanneer dingen van je weg lijken te schuiven,
en zich in de andere richting bewegen, deuren sluiten,
mogelijkheden uitsluiten, vergeet dan niet dat alle dingen…
cyclisch zijn – met inbegrip van het Leven Zelf.
Wat je ervaart is tijdelijk – of het nu “goed” OF “slecht” is.
Dus stop met het benoemen van het een ding of het andere,
 en omarm het gewoon als Wat Er Nu Gebeurt.
Je zult je er veel rustiger doorheen bewegen.
En op een dag noem je het ALLEMAAL “goed”.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien