Op deze dag van je leven

Woensdag 15 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat het winnen van een meningsverschil nooit het doel is
van een echte spirituele meester. Iemands hart Winnen is dat wel.
Het opzij zetten van iemands integriteit is niet nodig
om iemands hart te winnen,
maar het terzijde schuiven van iemands woede misschien wel.
Het is mogelijk om een uitspraak te doen zonder een vijand te maken.
Het is mogelijk om het bij het rechte eind te hebben
zonder rechtvaardig te zijn.
 Debatteren hoeft niet vernederend te zijn.
Als er iemand is met wie je het niet eens bent vandaag,
zou het dan niet geweldig zijn van je om het niet eens te zijn
zonder onvriendelijk te zijn?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien