Op deze dag van je leven / Woensdag 14 Augustus 2019 / Neale Donald Walsch

Woensdag 14 Augustus 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat enthousiasme alles betekent. Niet zomaar een beetje.
Alles.
Als je op dit moment betrokken bent bij een soort project,
of het opstarten van een persoonlijke inspanning,
jouw enthousiasme (of het ontbreken daarvan) zal direct bepalen
 hoe succesvol deze onderneming zal zijn.
Als je niet enthousiast bent tot in de kern van jouw wezen door dit
laat het dan nu onmiddellijk achterwege.
Als je enthousiast bent tot in de kern van je wezen,
laat dat dan zien in alles wat je denkt, zegt en doet.
Je hoeft niet langer na te denken dan een seconde om precies te weten.
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl