Op deze dag van je leven

Vrijdag 8 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat je nooit tevreden moet zijn met weinig…
als je iets groots kunt bereiken.
Heb je je je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen
 genoegen nemen met zo weinig?
Je hoeft jezelf niet tussen hen te plaatsen.
De wereld is een overvloedige plek.
Overvloedig met kansen, overvloedig met geluk,
overvloedig met ideeën, en overvloedig met liefde.
Reik uit naar die overvloed en neem wat rechtmatig van jou is.
Het is jouw erfenis, die door God aan jouw geschonken is.
 Laat jezelf het hebben.
Verzuim niet om ernaar uit te reiken uit angst dat het niet tot je zal komen.
Hoe kan het tot je komen als je er niet naar uitreikt?
Wees niet tevreden met zo weinig.
Reik, strek je uit, naar iets groots.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien