Op deze dag van je leven

Vrijdag 30 Augustus 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat verandering niet kan worden vermeden in het leven.
Dus verzet je niet tegen verandering, omarm het.
Het leven is voortdurend aan het veranderen — en zeker ook de
de dagelijkse omstandigheden op onze planeet veranderen
nu op een manier die we niet hadden kunnen verwachten – dus het feit
van verandering is echt en duidelijk aanwezig.
Onze uitnodiging van het leven is om ons niet door veranderingen te
laten leiden maar om onszelf te verheffen en eraan voorbij te gaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien