Op deze dag van je leven

Vrijdag 19 juli 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
….dat net wanneer het lijkt dat het leven uiteen valt,
 het mogelijk voor de eerste keer samen valt.
Ik heb geleerd om te vertrouwen op het levensproces,
 en niet zozeer op het resultaat.
Bestemmingen hebben lang niet zo veel waarde als de reizen zelf.
Dus misschien moet je de dingen uiteen laten vallen op dit moment….
als dat is wat er gebeurt.
Hou je er niet zo hardnekkig aan vast.
Het aardige van het uiteenvallen van dingen is
dat je alleen de stukken kunt oppakken die je wilt….
…en je weet precies waarom ik je dit vandaag heb verteld….
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien