Op deze dag van je leven

Vrijdag 13 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
….dat Gods licht door jou schijnt wanneer
jouw licht op een ander schijnt.
De duisternis van de wereld kan worden verlicht door jouw
stralende aanwezigheid – maar je moet in jezelf geloven
als de Bron van dat licht en die liefde.
De hele wereld wacht vandaag op jouw komst,
trillend in zijn verdriet, op zoek naar warmte.
 Kun je een uitstraling brengen naar diegenen die je vandaag aanraakt?
Zul je dat doen?
Jouw antwoord zal voor jou meer bepalen dan het voor hen zal doen.
Hierin ligt Het Grote Geheim.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien