Op deze dag van je leven

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat vertrouwen niet nodig is als je niets wilt
of nodig hebt.

Als je je afvraagt of je iemand kunt “vertrouwen”,
kijk goed naar wat je denkt dat je nodig hebt of wilt van hen.
Als je niets nodig hebt of wilt, is vertrouwen geen probleem.

En natuurlijk, er niets dat je nodig hebt,
van wie dan ook, gezien Wie en Wat Je Bent.
Jij Bent een expressie van het Goddelijke zelf,
en het Goddelijke is jouw Bron.

Denken dat je iets “nodig” hebt, aangenomen dat dit zo is,
zou niets meer zijn dan een misverstand.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen