Op deze dag van je leven

Maandag 4 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
….dat normaal niet iets is om naar te streven, het is iets
om van weg te komen.
Jody Foster zei dat, en ze had gelijk.
Wees nooit tevreden met wat normaal is. Nooit.
Normaal is niet natuurlijk.
 Buitengewoon is natuurlijk.
Wie denk je eigenlijk dat je bent….?
Wat ga je vandaag zult doen dat is buitengewoon?
Plan het.
Denk er eens over na. En doe het.
 Alle engelen in de hemel wachten.
En zelfs als je ‘faalt’, dan nog zal het een buitengewone inspanning zijn geweest.
Dat kan worden beschouwd als buitengewoon.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien

 

   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien