Op deze dag van je leven

 Maandag 27 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat onafhankelijkheid de natuurlijke staat van jouw ziel is,
en Vrijheid is een andere naam voor God.
Het goddelijke is dat wat volledig vrij is.
Niets vernauwt het, niets beperkt het, niets stopt het
of verbiedt het of ontkent het op enige manier.
Jij bent precies hetzelfde.
 Jouw ziel is niets meer dan een individu van Goddelijkheid …
 en het is ook absoluut niets minder.
 Doe alsof je goddelijk vrij bent vandaag –
 en kijk hoe je leven verandert.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald:Martien