Op deze dag van je leven

Maandag 23 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat er een licht is dat nooit uitgedoofd kan worden.
Het zit binnen in je. Jij bent het.
Laat jouw licht zo op de wereld schijnen dat de wereld
weet Wie Je Werkelijk Bent … en de mensen zullen weten
waarom zij dat echt ook zijn, door het licht van jouw voorbeeld.
De duisternis van onze wereld wacht op jou – niet om jou te
overweldigen, maar om door jou getransformeerd te worden.
Wees tijdens dit seizoen van het Licht, de Bron voor al
diegenen die op zoek zijn naar Vreugde.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien