Op deze dag van je leven

Maandag 20 mei 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je door meer mensen gewaardeerd wordt dan je denkt.
Het is misschien goed om vandaag nog in aanraking te komen
met jouw werkelijke waarde.
Het is veel hoger dan waar je het vaak eer voor geeft voor het zijn –
 en nu is het een perfecte tijd om te weten,
 en voorzichtig op te komen voor dat feit.
Dit gaat niet over arrogantie en het gaat niet over vertrouwen.
 Het gaat over een eenvoudige, waardig weten.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien