Op deze dag van je leven

Maandag 14 Oktober 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat het goed is om goed na te denken.
Het is goddelijk om juist te handelen.
Horace Mann zei dat, en hij had gelijk.
Denken is slechts de eerste stap in de creatie.
Je had een aantal geweldige ideeën de laatste tijd over de veranderingen
die je wilt maken in jouw leven.
Nu is het tijd om die gedachten om te zetten in actie, ja?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien