Op deze dag van je leven

Maandag 13 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat voedsel nooit bedoeld was om voor het plezier te worden gebruikt.
Voedsel was bedoeld om te worden gebruikt als voedingsmiddel.
Als je eten als plezier gebruikt, heeft je lichaam helemaal geen plezier.
Het werkt harder, en het kan uiteindelijk
niet tegen de effecten van mishandeling vechten.
Het draagt meer gewicht, wat meer druk uitoefent op jouw hart.
De slagaders raken verstopt, wat hetzelfde doet.
Je zou natuurlijk een andere definitie van plezier kunnen geven.
Jij zou kunnen beslissen dat “plezier” gezond en gelukkig zijn is.
 Maar misschien moet je je hele idee over voedsel veranderen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien