Op deze dag van je leven

Donderdag 9 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag in het universum is.
De enige vraag met enige betekenis is “Wat?”
De vraag “Waarom gebeurt dit?” kan alleen maar jou ontkrachten.
Vragen “Wat wil ik hier van maken?”
doet precies het tegenovergestelde.
Hier is een groot geheim: het Waarom van alles
is het produceren van het Wat van alles.
Denk daar maar eens over na. In feite,
denk er de rest van de dag over na.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien