Op deze dag van je leven

Donderdag 28 Mei 2020 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat het leven je een geweldige kans biedt in elk moment
om te zien en te beleven Wie Je Echt Bent.
Kijk naar jezelf deze dag. 
 Let gewoon op jezelf.
  Kijk naar wat je van moment tot moment doet…en waarom.
Vraag jezelf te-midden van het, “Wat heeft dit te maken
met mijn echte reden van het hier zijn?
Is dit waarvoor ik helemaal naar de Aarde ben gekomen
om te ervaren?”

 

Als het antwoord een klinkende Ja is, blijf het dan doen.
Als het antwoord nee is, vraag jezelf dan af,
“Wat doe ik in godsnaam?”
Kijk naar de woorden en beschouw ze letterlijk.
Wat – in – de – wereld – doe – ik? 
Waar ben ik elke dag bij betrokken,
en wat heeft dat met mijn ziel te maken?
Het is gewoon een vraag… gewoon een vraag…
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien