Op deze dag van je leven

Donderdag 27 juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het woord verlossing in de Bijbel betekent
 perfecte gezondheid, harmonie en vrijheid.
Emmet Fox zei dat, en hij had gelijk.
Deze dingen zijn de wil van God voor de mens, zei hij,
en hij had weer gelijk.
Wanneer je nadenkt over hoe je jouw ‘redding’ kunt bereiken,
zorg er dan voor dat je eerst begrijpt wat ‘verlossing’ is.
Wij trachten hier om onszelf te redden van de onze misverstanden
over het Leven en Hoe het is, en over Wie Wij Werkelijk Zijn.
Ga naar de volheid van je Ware Identiteit,
 en kijk hoe je hele leven verandert.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien