Op deze dag van je leven

Donderdag 26 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat Kerstmis misschien voorbij is, maar de vreugde van dit
seizoen gaat voor altijd door. En zelfs voor eeuwig.
Dit is de grote belofte van God:
dat het geluk dat gisteren zoveel harten vulden,
morgen nog veel levens zal vervullen.
 En die vrede en vreugde.
Wat Kerstmis is, zal voor altijd heersen…
en is beschikbaar voor elke ziel, nu en altijd.
Dit zijn verheugende berichten.
Dit is het goede nieuws: dat Christus elke dag wordt geboren, als ons,
en dat God leeft in elke persoon door de eeuwigheid heen.
 Het maakt niet uit tot welke religie je behoort.
 Liefde is de enige religie.
Dus…Ga door met Kerstmis vieren.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien