Op deze dag van je leven

Donderdag 24 september 2020 / Neale Donald Walsch 

Op deze dag van je leven, geloof ik 

dat God wil dat je weet…

…dat het niet nodig is om jezelf te “bewijzen” aan iemand.

Doe je best. Dat is alles wat je van jezelf kunt vragen.
Als je je best hebt gedaan en het is gewoon niet gelukt,
ben je niemand een excuus verschuldigd.
En je hoeft je zeker niet ‘slecht’ over te voelen —

of, erger nog, schuldig.

Stop met jezelf af te straffen.
Wat gebeurd is, is wat gebeurd is.
Je bent niet de slechterik hier, dat beloof ik.
Het is gewoon wat er is gebeurd.
En er is een Zielsreden,
Dat beloof ik je.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien