Op deze dag van je leven / Donderdag 20 juni 2019 / Neale Donald Walsch

Donderdag 20 juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat verraad van jezelf om een ander niet te verraden
toch verraad is. Het is het grootste verraad.
Je vermijdt verraad niet door jezelf te verraden,
 jij kiest slechts wie te verraden.
In feite is er niet zoiets als ‘verraad’.
Er is alleen de waarheid, uiteindelijk gesproken.
Dat is helemaal geen verraad.
Dat is liefde.
Voor een ander en voor jezelf.
Kun je zoveel liefhebben?
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl