Op deze dag van je leven

Donderdag 2 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
…dat je niet de dingen bent die je doet,
maar de manier waarop je bent.
Jouw Staat van Zijn is de manier waarop
je jouw eigen definitie van het zelf uitdrukt.
Dit heeft niets te maken met wat je doet, wat je hebt gedaan,
of wat je je voorstelt dat je in de toekomst wel zult doen.
Het heeft te maken met de kwaliteit en de essentie
van de energie die van jou uitgaat op dit moment.
Is het liefde, of is het angst?
Alles wat je uitdrukt komt voort uit een van deze twee beginpunten.
Toch kun je terug naar de liefde, zoals Marianne Williamson
befaamd schreef, op elk moment dat je het wenst.
Want elke dag, elk moment, biedt een nieuw begin.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien