Op deze dag van je leven

Donderdag 19 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat als je denkt dat je niets te verliezen hebt, je wint.
Als je denkt dat je iets te winnen hebt, verlies je.
Het drijft allemaal tot motivatie.
 Waarom doe je wat je op dit moment aan het doen bent?
Om verlies te voorkomen?
Om winst te maken?
Beide keren de verkeerde reden.
Het leven gaat niet over winnen en verliezen.
Het leven gaat over wel of niet zijn,
het wel of niet uitdrukken van wie je bent.
Doe geen dingen voor persoonlijk gewin.
En doe geen dingen die je doet om persoonlijke schade te vermijden.
Doe dingen om persoonlijke authenticiteit te voelen.
Dan zal jouw leven zinvol zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Het is duidelijk waarom jou dit vandaag is verteld, ja?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien