Op deze dag van je leven

Donderdag 18 Juni 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat het leven aan jouw kant staat, je leeft in een vriendelijk
Universum en alles zal uiteindelijk goed komen.
Je staat misschien voor een uitdaging op dit moment,
of misschien een belangrijke vraag waarover je hebt nagedacht,
maar je staat hier niet alleen voor.
Je kunt God om hulp vragen.
Jij kunt ook een gesprek met God hebben.
 Ik beloof het.
Dus haal gewoon even adem en vraag God
om je precies te vertellen wat je moet horen.
Dan…luister.  Aandachtig.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien