Op deze dag van je leven

Donderdag 16 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het oké is om veel plannen te willen maken, maar het is
ook oké om veel ruimte te maken voor datgene wat planning
nooit kan produceren.
Het is soms leuk om alles beslist te krijgen, gesetteld, en geregeld.
Maar je wilt misschien ruimte laten in jouw leven voor spontaniteit.
 Enkele van de beste keuzes worden gemaakt “Tijdens het werk”.
Sommige van de beste resultaten worden gecreëerd
door niets specifieks te hoeven doen.
Wie en hoe en waarom en wanneer en waar lief te hebben
valt vaak in deze categorie.
Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken, om precies te weten…
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien