Op deze dag van je leven

Donderdag 1 Augustus 2019 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat de dag van je geboorte een prachtige dag voor je was voor
iedereen die jou nu kent – en zelfs voor de hele mensheid.
Waarom? Omdat je zo ongelooflijk bijzonder bent.
Omdatje liefde bent, verpersoonlijkt.
Wijsheid, tot uitdrukking gebracht.
Zorgzaamheid en Mededogen, gedemonstreerd. 
Moed geopenbaard.
Omdat jij de mensheid op haar best bent.
Krijgen ze geen betere dan jou.
 Echt waar.
En als je dit niet weet,
dan weet je niet Wie en Wat je Bent.
Dus creëer vandaag een manier om dat te weten.
( Door het creëren van een manier om dat te laten zien….)
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien