Op deze dag van je leven

Dinsdag 7 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat een goede gezondheid niet de afwezigheid van symptomen is,
het is de aanwezigheid van vrede.
Verwar fysieke vibratie niet met spirituele vitaliteit.
Je bent niet je lichaam.
Jouw lichaam is gewoon een hulpmiddel.
Een prachtig instrument, zeker, maar niets meer dan dat.
Zoals met alle hulpmiddelen, zal jouw lichaam
van tijd tot tijd behoefte hebben aan herstel.
En op een dag zal het volledig versleten zijn.
Jouw ziel zal geen van beide doen.
Nu niet, nooit niet.
 Luister, daarom, naar het fluisteren van de ziel,
niet het gehuil van het lichaam.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien