Op deze dag van je leven / Dinsdag 5 November 2019 / Neale Donald Walsch

 Dinsdag 5 November 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat wat een mens kan zijn, hij moet zijn.
Deze behoefte noemen we  zelfrealisatie.
Abraham Maslow zei dat, en hij had gelijk.
Binnenin elk levend wezen is een innerlijke drijfveer,
 een Goddelijke impuls,
tot volledige en wonderbaarlijke zelfexpressief.
Dat is, om te zijn wat het is, totaal.
Wat is het dat je altijd al hebt willen zijn of doen?
Maak dit de Tijd van Jouw Begin,
en het Moment van Jouw manifestatie.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl