Op deze dag van je leven

Dinsdag 31 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat er op deze Oudejaars Avond een wonder kan gebeuren.
Vanavond luiden we de oude uit en het nieuwe in.
 En meer – veel meer – kan veranderen dan alleen de datum’s op de kalender.
Jullie kunnen deze nacht besluiten om je hele leven te veranderen …
of eender welk aspect van jullie zelf en je… ervaring die je kiest.
En moeten oude bekende worden vergeten,
en nooit in herinnering worden gebracht?
Nee. Hou oude vrienden in de buurt, en oude liefdes, dierbare.
Want zij zullen jullie helpen om die veranderingen in jouw leven
te maken die mirakels zullen veroorzaken, als je ze toelaat.
Gelukkig, gelukkig Nieuwjaar!
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien