Op deze dag van je leven

Dinsdag 30 juli 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat de erkenning van jouw zwakte de eerste stap is…
om jouw gemis te herstellen.
Thomas Kempis zei dat, en hij had gelijk.
Soms is dit het moeilijkste voor mensen om te doen.
Niettemin zorgt zelfwaarheid
en waarheid met anderen over waar je tekort schiet….
er bijna voor dat je een lange weg zal gaan.
Iedereen kan je zien, hoe dan ook,
waarom geef je niet toe wat iedereen ziet?
Je kunt niets loslaten als je niet in de gaten hebt dat je het vasthoudt.
Geef jouw zwakheden toe en zie ze veranderen in jouw grootste kracht.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien