Op deze dag van je leven / Dinsdag 3 December 2019 / Neale Donald Walsch

Dinsdag 3 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat er een nieuwe wereld voor jou en alle volkeren van de
aarde is. Er wacht een andere toekomst.
Niets zal zijn zoals het vroeger was.
Niet jullie financiën, niet jullie politiek,
 niet jullie werk, niet jullie arbeidsleven, niet jullie relaties,
niet de manier waarop jullie je spiritualiteit ervaren —
Alles is aan het veranderen…. en zal blijven veranderen.
De enige vraag die overblijft: Zul jij medeauteur worden
van die voortdurende veranderingen,
of slechts één die beïnvloed is door hen?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
♥  ♥  ♥
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien