Op deze dag van je leven

Dinsdag 28 Januari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat verlangen naar een nieuwe manier het niet zal produceren.
Alleen het beëindigen van de oude manier kan dat doen.
Je kunt het oude niet altijd vast blijven houden
en verklaren dat je iets nieuws wilt.
Het oude zal het nieuwe trotseren;
het oude zal het nieuwe ontkennen;
het oude zal het nieuwe afkeuren.
Er is maar één manier om het nieuwe binnen te brengen.
Je moet er ruimte voor maken.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien