Op deze dag van je leven

Dinsdag 25 augustus 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat perfectionisme de vijand van de schepping is.
John Updike zei dat, en hij had gelijk.
Hij begreep dat niets de voorwaartse opmars van een creatieve inspanning
 zoals de noodzaak om het absoluut perfect te doen kan stoppen.
En wie beoordeelt eigenlijk wat ‘perfect’ is?
Wat ik vol gebreken heb beoordeeld,
hebben zoveel anderen geweldig genoemd.
Misschien is de definitie van perfectie
iets dat echt wordt gedaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien