Op deze dag van je leven

Dinsdag 24 September 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat angsten niet meer zijn dan gemoedstoestanden.
Napoleon Hill zei dat, en hij had gelijk.
 Het moment dat je je in angst begeeft over iets, 
vraag jezelf dan af: “Waarom maak ik dit echt?  
Wat zit er in mij dat me drijft om dit te doen?”
Er is een groot verschil tussen angst en voorzichtigheid.
Voorzichtigheid gaat met zorg vooruit, angst staat stil, verlamd.
 Vermijd verlamming ten koste van alles.
Het is niet goed voor de ziel – en het brengt jou nergens.
Je weet precies waarom je dit net gelezen hebt.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien