Op deze dag van je leven

Dinsdag 24 December 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
…dat dit de vooravond is van de geboorte van de Christus als jij.
Het is een wedergeboorte, natuurlijk, want de Christus is altijd al geweest.
Op deze speciale vooravond, mag jij die Aanwezigheid
binnenin jou ervaren, als jou, door het delen van de liefde die
rechtstreeks van God komt.
Het prachtige geschenk van Kerstmis is dat het niet een dag
of eenmalige ervaring is, maar duurt het hele jaar door — dankzij jou.
Jij bent de gave, en zo je geeft, zo zal je ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien