Op deze dag van je leven / Dinsdag 23 juli 2019 / Neale Donald Walsch

Dinsdag 23 juli 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

…dat het leven niets te maken heeft met wat je doet,
en alles te maken heeft met wat je bent.
Wees voorzichtig om niet verstrikt te raken
 in de “maakbaarheid” van jouw leven.
Daar ben je hier niet voor.
Je bent een heilige ziel,
en je kwam hier naar de Aarde om iets te Zijn.
En niet slechts één ding, maar veel dingen.
Het mooie is dat je mag kiezen wat dat is.
En dat mag je nu meteen doen.
Altijd op dit moment.

Dus wat kies je om te Zijn op dit moment?
Gelukkig? Tevreden? Veilig? Vrede?
Vergeving? Medelevend? Liefde?
Ga je gang, kies.
 Zoveel als je wilt!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Wij zijn u zeer dankbaar voor de donaties die wij
in de maand Juni van u hebben mogen ontvangen.
Wij wensen iedereen een fijne en
onvergetelijke vakantie toe
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien