Op deze dag van je leven

Dinsdag 20 Augustus 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 
...dat geen enkele financiële crisis de vrede van God kan verstoren.
In een tijd van buitengewone onzekerheid,
draaien mensen zich overal in het rond voor antwoorden.
 Hoe zit het met God?
Zij die God kennen als een levende realiteit in hun leven
vinden vrede temidden van onrust, veiligheid in het gezicht van angst.
Het gaat uiteindelijk allemaal om prioriteiten.
Levensprioriteiten.
Hebben jouw prioriteiten te maken met het lichaam?
Of met de ziel?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien