Op deze dag van je leven…….. dat niemand wordt gekwetst dan door hem/haar zelf.

Vrijdag 5 maart 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


… dat niemand wordt gekwetst dan door hem/haar zelf.

Diogenes zei dat, en hij had gelijk.
Iedere persoon zijn ervaring wordt intern gecreëerd, door hem of haarzelf.
Niemand buiten jou kan je vertellen wat iets betekent,
of dat je “gekwetst” bent of niet.

Als je je gekwetst voelt door iets of iemand, is dat
het resultaat van jouw beslissing om je zo te voelen.
Dit is misschien moeilijk aan te horen, maar het is waar.
Je kunt op elk moment van gedachten veranderen
over hoe iets je beïnvloedt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien