Op deze dag van je leven……………….. dat angsten niets meer zijn dan gemoedstoestanden.

Dinsdag 23 Februari 2021 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


… dat angsten niets meer zijn dan gemoedstoestanden.

Napoleon Hill zei dat, en hij had gelijk.
Op het moment dat je ergens bang voor bent vraag jezelf af,
“Waarom maak ik dit werkelijk?
Wat is er in mij dat me drijft om dit te doen?”

Er is een groot verschil tussen angst en voorzichtigheid.
Voorzichtigheid gaat voorwaarts met zorgvuldigheid,
angst staat stil, verlamd.
Vermijd verlamming ten koste van alles.
Het is niet goed voor de ziel — en het brengt je nergens.

Je weet precies waarom je dit net gelezen hebt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: Martien